• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start
Witamy na stronie Gimnazjum w Sławnie

Informacja związana z rozpoczęciem nauki w gimnazjum

Email Drukuj PDF

Informacja związana z rozpoczęciem nauki

w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w  Sławnie w roku szkolnym 2014/2015

1) Spis podręczników do I klasy będzie wywieszony od czerwca br. w gablocie w Gimnazjum nr 1 w Sławnie oraz udostępniony na szkolnej stronie internetowej   www.gimnazjum-slawno.pl

2) Test z języka angielskiego dla kandydatów do euroklasy będzie przeprowadzony w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie w dniu 12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.   Dzieci przychodzą z deklaracją zgody podpisaną przez rodziców. Uczniów kwalifikuje się do sprawdzianu na podstawie rekomendacji nauczyciela języka angielskiego ze szkoły podstawowej.

3) Test przyrodniczy dla kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej przeprowadzony będzie w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie w dniu 19 maja 2014r. (poniedziałek) o godz.15.00.

4) Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy usportowionej odbędzie się w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie (szkolna hala sportowa) w dniu 27 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 14.30. Dzieci przychodzą z deklaracją zgody podpisaną przez rodziców. Obowiązuje strój sportowy.  Uczniów kwalifikuje się do sprawdzianu na podstawie rekomendacji nauczyciela wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej.

5) Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie przekaże dyrektorom szkół podstawowych listę osób przyjętych:

a) do euroklasy- w dniu 16 maja 2014 r.

b) do klasy biologiczno – chemicznej w dniu 23 maja 2014r.

c) do klasy usportowionej- w dniu 06 czerwca 2014 r.

6) Listy pozostałych klas zostaną wywieszone w gablocie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz.09.00

7) Lista uczniów spoza Sławna przyjętych do naszej szkoły zostanie ogłoszona w dniu 3 lipca 2014 r.

8) Do dnia 02 lipca 2014 r.  (środa) do godziny 15.00 należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie:

    - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    - oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu szóstoklasisty,

    - ewentualną opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kryteria naboru do klasy biologiczno-chemicznej

Email Drukuj PDF

Kryteria naboru do klasy biologiczno-chemicznej,

która funkcjonować będzie w Gimnazjum Nr 1 w Sławnie

od 1 września 2014r.

Do klasy biologiczno-chemicznej uczniowie są kwalifikowani na podstawie następujących kryteriów:

 1. Wynik testu diagnozującego wiedzę z przyrody, napisanego w macierzystej szkole, przygotowanego przez nauczycieli gimnazjum,
 2. Ocena z przyrody na I półrocze w klasie szóstej,
 3. Uczestnictwo i wynik w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej,
 4. Uczestnictwo i aktywność w zajęciach warsztatowych przeznaczonych dla uczniów kl.VI, a organizowanych w gimnazjum,
 5. Rekomendacja nauczyciela przyrody lub wychowawcy klasy szkoły podstawowej,
 6. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego zapewnia miejsce w wybranej klasie.

       Jednocześnie informuję, że termin zgłaszania dzieci zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum, a chętnych do nauczania w naszej szkole, Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyznaczył w Zarządzeniu

nr 6/2014 z dnia 3 lutego 2014r. na okres 24 marca – 18 kwietnia 2014r.

Dokładne informacje o naborze i naszej ofercie na rok szkolny 2014/2015 podane zostaną w prasie i na stronach internetowych szkoły i miasta przed wyznaczonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty terminem zgłaszania dzieci.

 

Nabór do klas pierwszych

Email Drukuj PDF

Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

 1. Zasady rekrutacji

  1. Z urzędu do naszego gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w Sławnie.

  2. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza Sławnem mogą ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły.

  3. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych poza Sławnem jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów rekrutuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

  4. Termin składania podań o przyjęcie do klas pierwszych absolwentów spoza Sławna, wynika z Zarządzenia Nr 6/2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 03 lutego 2014r. i odbywa się od 24 marca 2014r.

do 18 kwietnia 2014r. do godz.15.00

  1. Podania składać należy w sekretariacie szkoły, ul.Plac Sportowy 1.

  2. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych naszego gimnazjum nastąpi w dniu 03 lipca 2014r.

 1. Oferta szkoły

 1. Euroklasa z językiem angielskim –

7 godzin zajęć lekcyjnych języka angielskiego w tygodniu.

Ilość miejsc: 24.

Termin obowiązkowego testu dla kandydatów: 12 maja 2014r. godz.15.00 w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie.

 1. Klasa biologiczno - chemiczna (po raz pierwszy) –

Dodatkowo 1 godzina biologii i 1 godzina chemii w tygodniu.

Ilość miejsc: 24.

Termin obowiązkowego testu dla kandydatów: 19 maja 2014r. godz.15.00 w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie.

Kryteria naboru znajdują się na stronie internetowej szkoły i miasta.

 1. Klasa usportowiona – 6 godzin zajęć wychowania fizycznego w tygodniu z podziałem na grupy.

Ilość miejsc: 24 (12 dziewcząt, 12 chłopców)

Termin obowiązkowych testów sprawnościowych:

- 27 maja 2014r. godz.15.00

(test odbywa się na terenie gimnazjum – uczeń kl.VI posiada strój sportowy).

 1. Trzy klasy ogólne (ilość miejsc 70).

 1. Zapewniamy:

  1. Bezpieczeństwo uczniów (szkoła monitorowana – kamery zewnętrzne i wewnętrzne, zamykana podczas lekcji, walcząca z używkami, agresją, wulgaryzmami i przemocą, asertywna).

  2. Wysoki poziom kształcenia (wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i innych).

Szkoła posiada certyfikaty:

- „Szkoła z Klasą”,

- „Szkoła z Klasą 2.0”,

- „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”,

- „Szkoła Promująca Zdrowie”.

  1. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (zdecydowana większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania 2 – 3 przedmiotów, a wielu uprawnienia egzaminatora):

 • w szkole jest zatrudnionych: 

- 28 nauczycieli dyplomowanych,

- 11 nauczycieli mianowanych,

- 6 nauczycieli kontraktowych,

 • w szkole pracuje: 

- 2 pedagogów (1,5 etatu),

- 1 psycholog (1 etat).

  1. Dostęp do dziennika elektronicznego.

  2. Bardzo dobrą bazę m.in:

- 2 sale gimnastyczne (szkolna i OSiR),

- 2 pracownie komputerowe,

- komputer/laptop w każdej sali lekcyjnej,

- 7 projektów multimedialnych,

- biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym.

Oferujemy ponadto:

- liczebność klas do 24 osób,

- szeroką i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych,

- możliwość działań w organizacjach społecznych i młodzieżowych,

- możliwość udziału w wymianie młodzieży ze szkołami zagranicznymi,

- korzystanie ze stołówki i sklepiku.

 

Egzamin Gimnazjalny

Email Drukuj PDF

23.04.2014r. (środa)

Część humanistyczna:

1) historia i wiedza o społeczeństwie – 60 minut – godz. 09.00 - 10.00, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 80 minut) – godz. 09.00 - 10.20
2) język polski – 90 minutgodz. 11.00 – 12.30 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 135 minut) – godz.11.00 – 13.15

24.04.2014r. (czwartek)

Część matematyczno-przyrodnicza:

1) przedmioty przyrodnicze – 60 minut – godz. 09.00 - 10.00, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 80 minut) – godz.09.00 - 10.20
2) matematyka – 90 minut – godz.11.00 – 12.30 w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 135 minut) – godz.11.00 – 13.15

25.04.2014r. (piątek)

Część z języka obcego nowożytnego:

1) poziom podstawowy – 60 minut – w godz. 09.00 - 10.00, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 80 minut) – godz.09.00 - 10.20
2) poziom rozszerzony – 60 minut – w godz. 11.00 – 12.00, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – (nie więcej niż 90 minut) – godz.11.00 – 12.30.

 CZAS PRACY Z ZESTAWEM EGZAMINACYJNYM LICZY SIĘ OD MOMENTU ZAPISANIA NA TABLICY GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości

Email Drukuj PDF

       Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne. W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.
        Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w roku. Kościół katolicki uznaje je za najważniejsze Święto. Większość Polaków również w te dni poświęca czas na uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, a także na spotkania w gronie rodzinnym. Z okresem Świąt Wielkiej Nocy wiąże się wiele tradycji. Część z nich jest zachowywana do dziś, np. lany poniedziałek zwany śmigusem-dyngusem. 
        Oczywiście Święta te są poprzedzone okresem specjalnych przygotowań, np. część z nas robi świąteczne porządki, nie zdając sobie sprawy, że należą one do tradycji. Symbolizują bowiem usuwanie śladów zimy, a jednocześnie zła i chorób z naszych domów.
Przygotowujemy również święconkę, którą zanosimy w pięknie ozdobionych koszyczkach do kościoła, by poświęcić pokarm. W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek, które są symbolem nowego życia oraz baranka zazwyczaj wykonanego z czekolady lub cukru. Baranek symbolizuje umęczonego Chrystusa. Poświęcić należy również chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, wypieki świąteczne i sól. 
        Na świątecznym stole, obok mięs i ciast, stawiamy koszyk ze święconką. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od dzielenia się poświęconym jajkiem, co podobne jest w swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem.


Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Aby nadchodzące Święta przyniosły wszystkim radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia Ducha.

 

Pięć miejsc na podium

Email Drukuj PDF

Pięć miejsc na podium uczniów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 ze Sławna w Indywidualnych Biegach Przełajowych

   W poniedziałek, 7 kwietnia tego roku w Sławnie odbyły się Indywidualne Biegi Powiatowe rozgrywane w ramach Gimnazjady. Straszny deszcz, niska temperatura i mocny wiatr nie zachęcały do wyjścia z domu, a co dopiero do biegania. Jednak zawodów nie odwołano (gospodarzem Gimnazjum Miejskie Nr 1). Zawodnicy przystąpili do rozgrzewki i stanęli na starcie. Biegi odbyły się na czterech dystansach. Pierwsze do walki o najwyższe miejsca na podium przystąpiły dziewczęta na dystansie 2000 m i 1200 m. Z upływem czasu deszcz padał coraz mocniej i najtrudniejsze warunki do biegania mieli chłopcy na dystansie 2500 m i 1500 m. W rezultacie najwięcej miejsc na podium przypadło uczniom Gimnazjum Miejskiego Nr 1 ze Sławna, którzy wywalczyli następujące miejsca:

 

1200 m dziewczęta:

1 m-ce: Joanna Kołodziejska - Jarosławiec

2 m-ce: Julia Jurczyk - GM Sławno

3 m-ce: Izabela Zaborowska - Jeżyczki

4 m-ce: Agnieszka Kowal - Pieszcz

5 m-ce: Zuzanna Wenelska - Malechowo

 

2000 m dziewczęta :

1 m-ce:  Agnieszka Peła - GM Sławno

2 m-ce: Wiktoria Demidow - GM Sławno

3 m-ce: Zuzanna Dybiec - Dobiesław

4 m-ce: Ewa Kordyl - Dobiesław

 

1500 m chłopcy:

1 m-ce: Patryk Jachemek - Postomino

2 m-ce: Krystian Mikulsk i- GM Sławno

3 m-ce: Michał Pietrzyk - Wrześnica

4 m-ce: Mateusz Szatkowski - Malechowo

5 m-ce: Szymon Kowalski - Pieszcz

 2500 m chłopcy:

1 m-ce: Patryk Kostrzewiński - GM Sławno

2 m-ce: Filip Skrzypiec - Dobiesław

3 m-ce: Jan Kurkul - Dobiesław

4 m-ce: Marcin Kwiatkowski - GM Sławno

5 m-ce: Sebastian Karaban - GM Sławno

Opiekun, organizator: Agnieszka Nowak

 

Wyniki konkursów szkolnych.

Email Drukuj PDF

 27 marca 2014r. odbył się  Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas drugich.

I miejsce - Przemysław Więckowski - kl. II e

II miejsce -  Adrian Pluto - Prondziński - kl. II e

III miejsce -  Agnieszka Jelonek - kl. II e

 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez Justynę Gorczycę i Renatę Mielcarz.                                                         

9.04.2014r. został przeprowadzony Szkolny Konkurs Biologiczny dla klas drugich,

w którym uczestniczyło piętnastu uczniów.

 

I miejsce - Przemysław Więckowski - kl. II e - 34p.

II miejsce - Agnieszka Peła              - kl. II d - 31,5p.

III miejsce - Sylwia Obrzazgiewicz   - kl. II a - 31p.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez Jolantę Borowiak-Jaumień.

                                     

W konkursie ze znajomości związków frazeologicznych pt. ,,Mieć w małym palcu" zorganizowanym w bibliotece szkolnej najlepsze okazały się:

 

Wiktoria Demidok - kl. IIe

Kamila Podpłońska - kl.Ie

Zuzanna Szewczyk - kl. IIe

Organizator: M. Sarosiek

 

W dniach 7, 8 kwietnia odbyły się Szkolne Konkursy Chemiczne dla uczniów klas pierwszych i drugich.

 

KLASA I - 17 uczestników

I miejsce:    Bogumiła Janus - Ib

                   Paulina  Szram -  Ib

II miejsce:   Wiktoria Sikora - Ie

III miejsce:  Aleksandra Iwanisik - Ie

 

KLASA II - 10 uczestników

I miejsce - Adrian Pluto - Prondziński - II e

II miejsce - Przemysław Więckowski - II e

III miejsce - Gabriel Bystrek               - II e

Konkursy przygotowała i przeprowadziła nauczycielka chemii Monika Zanijat.

 

Wszystkim zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!!!

 

Zawalcz o wycieczkę za darmo!

Email Drukuj PDF

Wyszukaj informacji o historii i środowisku Ząbkowic Śląskich, Ziemi Ząbkowickiej, zgłoś się do konkursu

Formy prac konkursowych.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

1. Pisemny test na temat historii, walorów przyrodniczych i turystycznych oraz wiedzy geograficznej o regionie.

2. Prezentacja multimedialna przedstawiająca atrakcje turystyczne Ziemi Ząbkowickiej . Prezentacja nie dłuższa niż 10 minut (20-30 slajdów)-na CD

3. Praca informacyjno – promocyjna (reklama): folder, przewodnik, projekt wycieczki, spot reklamowy, wiersz, logo regionu itp.

Prace muszą mieć charakter indywidualny.  W pracy liczyć się będzie przedstawienie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujący się oryginalnym potraktowaniem i ciekawymi przemyśleniami. Należy podać źródła informacji.

GŁÓWNĄ NAGRODĄ konkursu jest 5- dniowa  wycieczka dla trzech najlepszych uczestników konkursu w ramach wymiany z partnerskim gimnazjum.

Test pisemny- odbędzie się 29 kwietnia 2014r, godz.14:30, sala nr8

Do 9 maja 2014r. należy oddać prezentacje i prace informacyjno- promocyjne

14 maja 2014r.- ogłoszenie wyników konkursu.

  

                                                        Zapraszam-organizator Alicja Pawełek

 


Strona 1 z 75
English German Polish

nauczyciele

Logowanie


Reklama
Twoja wyszukiwarka

Ulti Clocks content
Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1252584564_453_sm.jpg img_1252584578_880_sm.jpg img_1252584308_4_sm.jpg img_1252584592_203_sm.jpg img_1252584569_460.jpg img_1252584302_198_sm.jpg img_1252584567_413.jpg img_1252584561_10.jpg img_1252584561_712_sm.jpg img_1252584580_658.jpg

Wiadomości dnia

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj2
mod_vvisit_counterW tygodniu556
mod_vvisit_counterW miesiącu4803
Twoje IP
54.198.224.121
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości